Hoe kun je gevelde bomen nuttig gebruiken ?

We willen in de stichting kijken naar het nuttig hergebruik van lokaal hout, en het opleiden van mensen in traditionele houtbewerking.

Volg de ontwikkelingenbij Weerterlandhout via onze nieuwspagina. Of via Facebook.

Waarom dit initiatief?

Geen afval meer en alles opnieuw gebruiken brengt nog veel uitdagingen met zich mee, maar de circulaire economie (of kringloopeconomie) komt de komende jaren in een stroomversnelling. In veel bedrijfstakken en op veel toepassingsgebieden. Een uitdagend perspectief is het om dit vanuit inwoners invulling te geven, passend bij de uitdagingen en mogelijkheden van de eigen gemeente of regio. Op deze manier willen we ook bijdragen aan het terugdringen van de CO2 uitstoot in de regio.

Picknickbank van eik en hazelaar (€ 535,-). (foto Gerard Hendriks)


Hergebruik van grondstoffen.

In 2050 moet de Nederlandse economie helemaal draaien op herbruikbare grondstoffen en producten. Dat is een flinke ambitie die het opzetten van een circulaire economie in een stroomversnelling brengt. Eind januari 2017 werd in NL een nationaal grondstoffenakkoord gesloten. Dit houdt in dat grondstoffen en producten maximaal moeten worden hergebruikt. Er wordt geld vrijgemaakt om van afval een waardevolle grondstof te maken, in plaats van het bijvoorbeeld in de verbrandingsoven te gooien, of op de vuilnisbelt te laten terechtkomen. En er komt geld voor innovaties om producten recyclebaar te maken.
Onze aandacht gaat specifiek naar het nuttig hergebruik van lokaal hout.Van bomen die tot voor kort bij u in de straat stonden, maar om uiteenlopende redenen geveld werden. Als je iets wilt maken van hout dat uit de eigen stad of regio komt kun je het hout bij Weertrelandhout kopen. Wij kunnen de gewenste producten natuurlijk ook voor je maken van lokaal hout.

Gebruik voor verbranden uitsluitend reststromen. Dat is ook via de VN afgesproken. Gebruik gekapt hout om er gebruiksvoorwerpen van te maken, zodat CO2 langer wordt vastgehouden.

Goed voorbeeld van collega's in Amsterdam (bron: NRC).

Download ons productoverzicht.

Maak er wat moois van.