web analytics
Ga naar de inhoud

Donaties zijn welkom

WEERTERLANDHOUT is een stichting met als doel om het hout van bomen die vele decennia hebben gegroeid te behoeden voor verbranding in luttele minuten. Dit hout krijgt bij ons een nuttige bestemming. Zodoende wordt de in het hout opgeslagen CO2 langer vast gehouden. Tegenover de wereldwijde klimaatverandering is dat natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar toch vinden wij dat we zo een steentje bijdragen aan een duurzamere samenleving. Tegelijk bieden we aan vrijwilligers een zinvolle tijdsbesteding en uiteindelijk willen we ook aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plekje geven om zich te ontwikkelen.
Wij ontvangen van de gemeente steun in de vorm van stammen van bomen die om tal van redenen gekapt moeten worden. Het vervoeren en verwerken van deze stammen is echter een kostbare zaak en voor onze inkomsten zijn we in eerste instantie aangewezen op de verkoop van de producten, die we van de boomstammen maken.

Donaties zijn zeker welkom. Daarmee krijgt onze stichting een beetje meer armslag. Doneren kan op diverse manieren, bijvoorbeeld:
– In de vorm van bomen die u op uw erf laat vellen. (Let op, we kunnen niet alle boomsoorten gebruiken.)
– In de vorm van een financiële bijdrage, eenmalig of jaarlijks.
– in de vorm van (overtollig) gereedschap, mits het nog in goede staat verkeert.

Als u aan de Stichting WEERTERLANDHOUT wilt doneren, stellen wij het op prijs dat u dat vooraf even bij ons meldt met onderstaand formulier.

    Eerder mochten wij donaties ontvangen van:
    – Gemeente Weert. Startsubsidie en jaarlijkse aanvoer van boomstammen.
    – Bosgroep Weert. Boomstammen.