web analytics
Ga naar de inhoud

WLH website voortaan in WordPress

  • door

Omdat we vaak erop gewezen werden dat de WLH website op telefoons niet goed wordt weergegeven hebben we besloten om deze voortaan in een CMS op te maken en te onderhouden.
We hebben gekozen voor WordPress, wegens de eenvoud van opzet en onderhoud.