web analytics
Ga naar de inhoud

Waarom dit initiatief?

Geen afval meer en alles opnieuw gebruiken brengt nog veel uitdagingen met zich mee, maar de circulaire economie (of kringloopeconomie) komt de komende jaren in een stroomversnelling. In veel bedrijfstakken en op veel toepassingsgebieden. Een uitdagend perspectief is het om dit vanuit inwoners invulling te geven, passend bij de uitdagingen en mogelijkheden van de eigen gemeente of regio. Op deze manier willen we ook op lokaal niveau bijdragen aan het terugdringen van de CO2 uitstoot in de regio. Dat doen we door lokaal hout te gebruiken voor nuttige voorwerpen voor de lokale gemeenschap.

Een logisch gevolg

In de gemeente Weert staan bijna 40.000 bomen langs de straten, in pleinen en parken. In 2020/21 werden er nog ruim duizend bij geplant. Dit zijn alleen de bomen die door de gemeente worden onderhouden. Daarnaast verzorgt men ook nog monumentale of beschermwaardige bomen van particulieren. De ‘straatbomen’ vormen gemeenschappelijk kapitaal, geïnvesteerd in de ecosysteemdiensten die we van deze bomen verwachten. Daarom wordt er alles aan gedaan om deze bomen gezond oud te laten worden. Hoe ouder de boom, hoe waardevoller zijn maatschappelijke waarde of ecosysteemdiensten.
Dit was voor Stichting Groen Weert aanleiding om actie te ondernemen, wat in september 2017 leidde tot de oprichting van Stichting WEERTERLANDHOUT.
Ondanks alle goede zorgen zullen er altijd bomen uitvallen, door ziekte, bouwplannen of ernstige overlast. Als bomen gekapt worden komt hun hout beschikbaar en we willen voorkomen dat zo’n stam die er 90 jaar over gedaan heeft om zijn omvang te bereiken, binnen 30 minuten als biobrandstof in een verbrandingsoven verstookt wordt. Dit is beslist geen duurzame toepassing van lokaal hout, in tegendeel.

Hergebruik van grondstoffen

Door het hout van deze bomen te gebruiken voor nuttige gebruiksvoorwerpen of kunstvoorwerpen blijft het CO2 in het hout nog vele decennia gevangen.
Zie een kort overzicht van de producten die wij maken.

Dit initiatief is zeker niet uniek in Nederland. In diverse steden zijn stichtingen en ondernemingen actief om het lokaal hout te verwerken tot nuttige voorwerpen. Er zijn meubelmakers die zich gespecialiseerd hebben in het maken van meubels voor binnen en buiten en gebruiken technieken die al eeuwen in zwang zijn voor het bewerken van vers hout.

Subsidie

Met deze situatie in gedachten werd in september 2017 Stichting WEERTERLANDHOUT opgericht. Het werkgebied omvat niet alleen de gemeente Weert, maar ook de aangrenzende gemeenten Nederweert, Leudal en Cranendonck, voor zover wij met deze gemeenten tot overeenstemming kunnen komen..
De bomen die WLH overneemt, worden via een code gelinkt aan de plaats waar ze zijn opgegroeid. Zo weten verwerkers van het hout en hun klanten steeds de (lokale) herkomst te traceren. Het blijft lokaal hout!

In veel gevallen kunnen opdrachtgevers van WEERTERLANDHOUT in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidie, voor het duurzaam vervaardigen van producten, zoals parkmeubilair en andere meubels en gebruiksvoorwerpen. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk argument. In sommige situaties kunnen ook biodiversiteit (bijenhotels….) en sociale cohesie (parkbanken en picknickbanken…..) als aanvullend argument worden genoemd. WEERTERLANDHOUT kan in de meeste gevallen vrij nauwkeurig aangeven van welke boom het product gemaakt is en waar hij voorheen gestaan heeft.

Bomen vellen
Geregeld worden wij gebeld met de vraag of WEERTERLANDHOUT ook bomen velt bij particulieren. Het antwoord is NEE. Daar hebben wij geen mogelijkheden voor. Wij krijgen de stammen van de gemeente en soms doneren particulieren een boomstam. Zoekt u iemand die u helpt om een boom in uw tuin of erf te kappen, dan kunt u het beste zoeken naar een geschikte boomverzorger in de regio, via Google bijvoorbeeld.
Vergeet niet dat u voor het vellen van bomen op uw eigen grond wel een meldplicht heeft tegenover de gemeente.